Kirjallisuutta

Suomenkielisiä julkaisuja:

Hokkanen L, Hänninen T, Pulliainen V, Poutiainen E, Salo J, Ylikoski R, Hietanen M, ym. Dementian diagnosoinnista etenevän muistihäiriön varhaiseen tunnistamiseen – neuropsykologinen näkökulma. Suom Lääkäril 2002;57:4575-82.

Hänninen T, Pulliainen V, Salo J, Hokkanen L, Erkinjuntti T, Koivisto K, Viramo P, ym; Suomen muistitutkimusyksiköiden asiantuntijaryhmä. Kognitiiviset testit muistihäiriöiden ja alkavan dementian varhaisdiagnostiikassa: CERAD-tehtäväsarja. Suom Lääkäril 1999;54:1967-75.

Hänninen T, Pulliainen V, Sotaniemi M, Hokkanen L, Salo J, Hietanen M, Pirttilä T, Pöyhönen M, Juva K, Remes A, Erkinjuntti T. Muistisairauksien tiedonkäsittelymuutosten varhainen toteaminen uudistetulla CERAD-tehtäväsarjalla. Katsaus. Duodecim 2010;126:2013-21.

Kuikka P, Pulliainen V, Salo J, Erkinjuntti T. Muistihäiriösairauksien alkuvaiheessa tarvitaan toiminnanohjauksen osa-alueiden tuntemusta. Suom Lääkäril 2007:62;4097-102.

Muistisairaudet (online). Käypä hoito –suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2010 (viitattu 2.10.2014). Saatavilla Internetissä www.kaypahoito.fi

Pulliainen V, Kuikka P, Salo J, Viramo P, Erkinjuntti T. Omaisen haastattelu tärkeä muistihäiriöpotilaan tutkimuksessa. Suom Lääkäril 2001:5;527-35.

Pulliainen V, Hänninen T, Kuikka P, Erkinjuntti T. Ikääntyvien aivojen terveys ja sairaus tietoyhteiskunnassa. Suom Lääkäril 2006;61:2961-66.

Pulliainen V, Hänninen T, Hokkanen L, Tervo S, Vanhanen M, Pirttilä T, Soininen H. Muistihäiriöiden seulonta – suomalaiset normit CERAD-tehtäväsarjalle. Suom Lääkäril 2007;62:1235-41.

Sotaniemi M, Pirttilä T, Remes A, Pulliainen V, Hänninen T, Salo J, Winqvist S, Hokkanen L. CERAD –tehtäväsarja iäkkäiden muistihäiriöpotilaiden tutkimusmenetelmänä. Psykologia 2005;40, 156-63.

Suhonen J, Alhainen K, Eloniemi-Sulkava U, ym. Hyvät hoitokäytännöt etenevien muistisairauksien kaikissa vaiheissa. Suom Lääkäril 2008:63:9-22.

Kansainvälisiä julkaisuja:

Chandler MJ, Lacritz LH, Hynan LS, Barnard HD, Allen G, Deschner M, Weiner MF, Cullum CM. A total score for the CERAD neuropsychological battery. Neurology 2005;65:102-6.

Fillenbaum GG, van Belle G, Morris JC, Mohs RC, Mirra SS, Davis PC, et al. Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease (CERAD): the first twenty years. Alzheimers Dement 2008;4:96-109.

Hallikainen I, Hänninen T, Fraunberg M, Hongisto K, Välimäki T, Hiltunen A, Karppi P, Sivenius J, Soininen H, Koivisto AM. Progression of Alzheimer's disease during a three-year follow-up using the CERAD-NB total score: Kuopio ALSOVA Study. Int Psychogeriatr. 2013;25:1335-44.  

Haanpää RM, Suhonen NM, Hartikainen P, Koivisto AM, Moilanen V, Herukka SK, Hänninen T, Remes AM. The CERAD Neuropsychological battery in patients with frontotemporal lobar degeneration. Dement Geriatr Cogn Dis Extra 2015;5:147-54.

Heyman A, Fillenbaum G, Nash F. (toim.) Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's disease: The CERAD experience. Neurology 1997;49:Supplement 3.

Karrasch M, Laine M. Age, education and test performance on the Finnish CERAD. Acta Neurol Scand. 2003;108:97-101.

Karrasch M, Sinervä E, Grönholm P, Rinne J, Laine M. CERAD test performances in amnestic mild cognitive impairment and Alzheimer's disease. Acta Neurol Scand. 2005;111:172-9.

Karrasch M, Laatu S, Martikainen K, Marttila R. CERAD test performance and cognitive impairment in Parkinson's disease. Acta Neurol Scand. 2013;128:409-13.

Karrasch M, Laatu S, Ellfolk U, Marttila M, Martikainen K. Education-corrected CERAD identifies MCI and dementia in Parkinson's disease. Acta Neurol Scand. 2015;131:219-24.

Morris JC, Heyman A, Mohs RC ym. The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's disease (CERAD). Part I. Clinical and neuropsychological assessment of Alzheimer's disease. Neurology 1989;39:1159-1165.

Paajanen T, Hänninen T, Aitken A, Hallikainen M, Westman E, Wahlund LO, Sobow T, Mecocci P, Tsolaki M, Vellas B, Muehlboek S, Spenger C, Lovestone S, Simmons A, Soininen H; AddNeuroMed Consortium. CERAD neuropsychological total scores reflect cortical thinning in prodromal Alzheimer's disease. Dement geriatr Cogn Disord Extra. 2013;3:446-58.   

Paajanen T, Hänninen T, Tunnard C, Hallikainen M, Mecocci P, Sobow T, Tsolaki M, vellas B, Lovestone S, Soininen H. CERAD neuropsychological compound scores are accurate in detecting prodromal Alzheimer's disease: a prospective AddNeuroMed study. J Alzheimers Dis 2014;39:679-90. 

Rossetti HC, Munro Cullum C, Hynan LS, Lacritz LH. The CERAD Neuropsychologic Battery Total Score and the progression of Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2010;24:138-42.

Sotaniemi M, Pulliainen V, Hokkanen L, Pirttilä T, Hallikainen I, Soininen H, Hänninen T. CERAD-neuropsychological battery in screening mild Alzheimer's disease. Acta Neurol Scand. 2012;125:16-23.   

Welsh K, Butters N, Hughes J, Mohs R, Heyman A. Detection of abnormal memory decline in mild cases of Alzheimer's disease using CERAD neuropsychological measures. Arch Neurol 1991;48:278-282.

Welsh K, Butters N, Hughes J, Mohs R, Heyman A. Detection and staging of dementia in Alzheimer's disease. Use of the neuropsychological measures developed for the consortium to establish registry for Alzheimer's disease. Arch Neurol 1992;49:448-452.

Welsh K, Butters N, Hughes J, ym. The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's disease (CERAD). Part V. A normative study of the neuropsychological battery. Neurology 1994;44:609-614.

Welsh-Bohmer KA, Mohs RC. Neuropsychological assessment of Alzheimer's disease. Neurology 1997;49(Suppl 3):S11-S13.